Про посібник

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української мови

КУЛЬТУРА МОВИ НА ЩОДЕНЬ


У посібнику вміщено практичний матеріал із складних випадків сучасної літературної норми — труднощі вибору слів, утворення граматичних форм, наголошування. Читачі дізнаються про значення й правильне вживання деяких слів, скористаються російсько-українським словничком поширених мовних зворотів. Для широкого кола читачів.

За редакцією С. Я. Єрмоленко

Авторський колектив:
Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт, Н. Г. Сидяченко, Д. О. Ставицька, Н. М. Сологуб, С. Г. Чемеркін.

Рецензенти:
доктор філологічних наук Л. І. Мацько, доктор філологічних наук О. О. Тараненко

ISBN 966-507-104-1
© Інститут української мови НАН України, 2000
© Оригінал-макет. Видавництво «Довіра», 2000

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License