Якого роду іменник?

«Наша терапевт хвора».

Таке узгодження означення і присудка з підметом називається змістовим узгодженням, адже воно враховує стать особи, а не граматичний рід іменника, який виступає у ролі підмета. Змістове узгодження частіше стосується присудка і рідше (звичайно у розмовно-побутовій практиці) означення. Отже, стилістично нейтральніше сприймається речення Наш терапевт хворий. Відтінок розмовності послаблюється також при доповненні загальної назви власним іменем особи, про яку йдеться: Наша терапевт Левицька хвора. Проте у писемних стилях перевага надається граматичному, а не змістовому узгодженню означення з підметом-іменником (тобто узгодженню, що враховує граматичний рід останнього), напр.: Звати цього майстра-умільця Ганна Василашук (Народна творчість та етнографія); Першою жінкою, яка дісталася вершини, була англійський ботанік — Ліліан Гіббс (Наука та суспільство).

Останній щабель чи остання щабель?

Іменник щабель належить до чоловічого роду. Тому й узгоджувані з ним прикметники та займенники мають форму чоловічого роду, пор.: підноситися на вищий щабель, на один щабель поставлені.
Щабель сплутують з іменником жіночого роду сходинка, пор.: перебувати на нижній сходинці.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License